บริษัทได้ก่อตั้ง และเป็นที่รู้จักในวงการอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ มานานกว่า 50 ปี โดยเป็นผู้นำทางด้านการจัดจำหน่ายและนำเข้า ตั่งแต่ปี 2494 และมีสินค้าทุกชนิด เน้นชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่มีคุณภาพมากกว่า 300 ชนิด โดยมีการกระจายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 2000 รายทั่วประเทศ ชิ้นส่วนที่จัดจำหน่ายนสำหรับ รถโดยสาร, รถกระบะขนาด 1 ตัน ,รถพานิชย์เพื่อการใช้งาน ,รถบัส และรถเทรเลอย์
 
สินค้าหลักประกอบด้วย แหนบสปริง ,คอลยัสปริง ,แหนบข้าง ,จานเบรค ,ผ้าเบรค ,ผ้าดีสเบรค ,ก้ามเบรค ผลิตจากกลุ่มโรงงานสมบูรณ์ (บริษัทบางกอกสปิงอุตสาหกรรม จำกัด / บริษัทสมบูรณ์เทคโนโลยีแอ๊ดวานซ์จำกัด / สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรมจำกัด
 
ปัจจุบันบริษัท ย่งกี่ จำกัด เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายของกลุ่มสมบูรณ์กรุ๊ป