น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ได้อย่างไร น้ำมันเครื่องจากอ่างถูกส่งภายใต้แรงดันของปั๊มผ่านไส้กรองไปยังท่อร่วมใหญ่ แล้วไหลผ่านรูที่เจาะไว้ไปยังเมนแบริ่งเพลา ลูกเบี้ยว ในกรณีที่ไส้กรองอุดตัน น้ำมันจะไหลผ่านลิ้นบายพาสได้ จากแมนแบริ่ง น้ำมันเครื่องจะไหลผ่านรูในเพลา ข้อเหวี่ยงไปยังก้านสูบ ของเครื่องยนต์ เช่น ลูกสูบ เพลาข้อเหวี่ยง แบริ่งต่างๆ
 
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ได้อย่างไร น้ำมันเครื่องจากอ่างถูกส่งภายใต้แรงดันของปั๊มผ่านไส้กรองไปยังท่อร่วมใหญ่ แล้วไหลผ่านรูที่เจาะไว้ไปยังเมนแบริ่งเพลา ลูกเบี้ยว ในกรณีที่ไส้กรองอุดตัน น้ำมันจะไหลผ่านลิ้นบายพาสได้ จากแมนแบริ่ง น้ำมันเครื่องจะไหลผ่านรูในเพลา ข้อเหวี่ยงไปยังก้านสูบ ของเครื่องยนต์ เช่น ลูกสูบ เพลาข้อเหวี่ยง แบริ่งต่างๆ
 
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ได้อย่างไร น้ำมันเครื่องจากอ่างถูกส่งภายใต้แรงดันของปั๊มผ่านไส้กรองไปยังท่อร่วมใหญ่ แล้วไหลผ่านรูที่เจาะไว้ไปยังเมนแบริ่งเพลา ลูกเบี้ยว ในกรณีที่ไส้กรองอุดตัน น้ำมันจะไหลผ่านลิ้นบายพาสได้ จากแมนแบริ่ง น้ำมันเครื่องจะไหลผ่านรูในเพลา ข้อเหวี่ยงไปยังก้านสูบ ของเครื่องยนต์ เช่น ลูกสูบ เพลาข้อเหวี่ยง แบริ่งต่างๆ